Dòng sự kiện

Tây Nguyên khát khao cao tốc

Quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông với các tuyến cao tốc trọng điểm sẽ là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn, mở toang cánh cửa cho Tây Nguyên phát triển.