Dòng sự kiện

Trung Quốc tăng hỗ trợ ASEAN ứng phó dịch bệnh

Xuất phát từ chính sách nhận thức coi trọng quan hệ láng giềng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc chủ trương sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng phó dịch bệnh, và trợ giúp ASEAN vắc xin và trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực cảnh ...