Thời Covid sống chậm và nghĩ sâu

15/06/2021
Thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh...là những điều bất khả kháng. Chuyện gì xẩy ra cũng đã xẩy ra rồi. Nếu chúng ta cứ lo lắng, than vãn... thì ngoài kia, Covid vẫn tồn tại. Con virus quái ác đó chưa ...