Dòng sự kiện

Yêu cầu các CTCK dừng ngay việc áp dụng lệnh tần suất lớn bằng robot, sự thông suốt và an toàn của thị trường được đặt lên hàng đầu

Việc sử dụng thuật toán, robot và lệnh tần suất cao trong đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến đang được nghiên cứu để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện từ cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ. Trong bối cảnh hiện tại, sự thông suốt, an toàn và ổn định ...