Dòng sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Internet và Uber, Airbnb, Grab... đang biến giới thượng lưu thành trò hề như thế nào?
Bạn muốn có một cây đèn thần như của Aladin để gia nhập tầng lớp thượng lưu ư? Không thành vấn đề, nền kinh tế chia sẻ có thể biến ước mơ của bạn ...