Dòng sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Khối nợ nghìn tỉ của Tiến Phước Group
Hoạt động trong lĩnh vực thâm dụng vốn như địa ốc, việc Tiến Phước Group phụ thuộc đòn bầy tài chính không có gì bất thường. Tuy nhiên, hệ sinh thái ...