Dòng sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
VietinBank tiếp tục rao bán khoản nợ của CoCo City Tour, thế chấp bằng Khách sạn Cây thông và 16 xe Bus mui trần
Tổng nợ của CoCo City Tour tại VietinBank Đà Nẵng hiện hơn 36,3 tỷ đồng.