Dòng sự kiện
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Dragon Capital thành công thoái 2 triệu cổ phiếu Đất Xanh (DXG), thu về gần 48 tỷ đồng
Tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ Dragon Capital tại DXG đã giảm từ 17,07% xuống còn gần 16,7%, tương đương lượng cổ phần DXG nắm giữ vào khoảng 86,5 ...