Dòng sự kiện
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Những chính sách mới về BHXH, tiền lương công chức, viên chức áp dụng từ tháng 4/2023
27/03/2023
Từ 1/4/2023, một số chính sách mới về BHXH, tiền lương sẽ có hiệu lực bao gồm bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, xếp lương viên chức ...
Từ 1/7/2023: Tiền lương, phụ cấp của sĩ quan cấp úy sẽ thay đổi như thế nào?
16/04/2023
Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quân đội phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm đối với cấp úy là: Nam 46 tuổi, nữ 46 tuổi. Bảng lương sĩ quan quân đội ...
Cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức gồm những khoản nào?
16/08/2022
Cơ cấu tiền lương của công chức sẽ khoảng 70% tổng quỹ lương là lương cơ bản, khoảng 30% tổng quỹ lương là các khoản phụ cấp.
Chính sách tiền lương, công chức viên chức có hiệu lực từ tháng 11-2022
26/10/2022
Nhiều chính sách mới nào về tiền lương, cán bộ công chức viên chức có hiệu trong tháng 11-2022.
Chính sách tiền lương, công chức, viên chức mới nhất
18/08/2022
Nhiều chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 8-2022.
4 khoản tiền người lao động sẽ được nhận nếu nghỉ việc sau Tết
01/02/2022
Nếu nghỉ việc đúng luật, bên cạnh các khoản tiền trợ cấp, người lao động có thể được nhận thêm một số khoản tiền khác theo Luật Lao động 2019.
Chính sách mới về tiền lương, tiền thuê đất có hiệu lực từ tháng 11/2023
30/10/2023
Từ tháng 11/2023, một số chính sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng như: chính sách tiền lương, tiền thuê đất,...