Dòng sự kiện
Giá Bitcoin sẽ ra sao trong tháng 10?

Giá Bitcoin sẽ ra sao trong tháng 10?

Giá Bitcoin mất 13% trong tháng 9 nhưng đà sụt giảm đã diễn ra trước đó nhiều tuần và xu hướng tiêu cực có thể đến với tiền ảo hàng đầu trong cả tháng 10.