Dòng sự kiện
Đón "sóng" 4.0: Hóa giải thách thức bằng hành động

Đón "sóng" 4.0: Hóa giải thách thức bằng hành động

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) sẽ tác động mạnh mẽ tới mô hình tăng trưởng và mô hình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Việt Nam, đặt ra yêu cầu ngày càng lớn hơn đối với quá trình tái cơ cấu các ngành và tái cơ cấu đầu tư. Trước ...
Gói cước data ngắn ngày "được lòng" giới trẻ

Gói cước data ngắn ngày "được lòng" giới trẻ

Có ngay 3GB data trong 3 ngày với 15.000 đồng hay 7GB trong 1 tuần với 30.000 đồng, các gói cước D15, D30 của MobiFone là “bạn đồng hành” hữu ích cho các thuê bao không sử dụng 3G/4G thường xuyên, giúp bạn kiểm soát tốt chi phí data.