Dòng sự kiện

Quản chặt bán hàng đa cấp

Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện chỉ còn 22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động hợp pháp trên thị trường.