|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sớm triển khai Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

Ngày 21/3, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 85/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030.

Thông báo nêu rõ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ Lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Chủ động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

Lưu ý, đối với các mục tiêu, chỉ tiêu Việt Nam có khả năng đạt được thì trình Quốc hội xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và tăng dần số lượng mục tiêu, chỉ tiêu loại này.

Mục tiêu, chỉ tiêu nào đã đạt được cần tiếp tục đẩy mạnh hơn, nâng cao hiệu quả thực hiện; chưa đạt thì cũng cần xác định rõ mục tiêu để phấn đấu thực hiện. Về lâu dài, phải tiến tới trình Quốc hội xác định toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hàng năm để báo cáo cấp có thẩm quyền; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng chỉ tiêu, mục tiêu trong Lộ trình.

Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ cần sớm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được phân công; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phương pháp thống kê, số hóa, ứng dụng công nghệ để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu; lưu ý tham khảo tiêu chí theo dõi, cách thức đánh giá theo Bộ công cụ của Liên minh nghị viện thế giới, nghị viện các nước về đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Gia Bách


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết